1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Transportowo Handlowo Usługowe DROMADER Magiera Janusz, z siedzibą w Brzeźce, 43-200, przy ulicy Łącznej 6a.

2. Dane kontaktowe administratora.
Z administratorem danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: dromder89@op.pl, telefonicznie 32 212 04 46 oraz pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Zawsze ograniczamy ilość i rodzaj wymaganych od Państwa danych osobowych i wymagamy tylko tych, które są niezbędne do wykonania usług ciążących na administratorze wynikających z funkcjonowania działalności firmy.
W przypadku podania danych osobowych przy zawarciu umowy np. demontaż pojazdu nie musimy prosić o Państwa zgodę na ich przetwarzanie, ponieważ dane te są niezbędne do wykonania świadczonej przez nas usługi, podstawą przetwarzania będzie zatem art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. art. 102 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
Jeśli będziemy chcieli wykorzystać podane przez Państwa dane do celów innych niż realizacja naszych usług poprosimy o Państwa wyraźną zgodę.

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?
Dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy oraz w innych celach, o ile wyrazicie Państwo na to zgodę.

Jak nie będziemy przetwarzać Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Okres przechowywania danych.
Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze będą przechowywane na czas zgodny z obowiązującymi przepisami w szczególności z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach, przepisów o przedawnieniu roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.

Zgoda i jej cofnięcie.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu realizacji umowy. W przypadku konieczności wyrażenia zgody, możecie wyrazić Państwo zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich jak i nie wyrazić żadnej zgody. W każdej chwili możecie Państwo cofnąć każdą z udzielonych zgód bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Aby cofnąć zgodę wystarczy wysłać e-mail na adres: dromader89@op.pl zadzwonić pod numer telefonu 32 212 04 46 lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na adres 43-200 Brzeźce, ul. Łączna 6a. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych przed jej cofnięciem tzn. do momentu cofnięcia przetwarzanie danych osobowych jest legalne.

Prawa podmiotów danych
Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiadają Państwo prawo do:

– dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;

– sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

Podczas przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiadają Państwo prawo do:
– dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;

– sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;

– usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;

– ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;

– wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.
Prawa te są wykonywane przez Państwo również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?
Państwa dane mogą być przekazane Policji oraz innym organom ścigania lub odpowiednim urzędom na ich wezwanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Monitoring
Informujemy, że na terenie nieruchomości położonej w Brzeźcach, przy ulicy Łącznej zainstalowany jest monitoring w celach zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Klientów oraz ochrony mienia.

Copyright © 2021 – P.P.T.H.U DROMADER

wykonanie: sandias.pl

Copyright © 2021 – P.P.T.H.U DROMADER

wykonanie: sandias.pl